вторник, 17 април 2001 г.

Дзен-будистки коани 2

В град Киото имало два дзен-храма и във всеки от тях служел по един умен млад послушник, когото изпращали по поръчки. Северният храм всеки ден изпращал своето момче да купува зеленчуци. Веднъж го срещнало момчето от Южния храм.

- Къде отиваш? – попитало момчето от Южния храм.
- Там, където ме занесат краката ми – отговорило другото.

При този отговор момчето от Южния храм млъкнало, но когато се върнало, разказало случката на своя учител. За да не бъде надговорено от съперника послушник, учителят го посъветвал:
- Когато утре срещнеш момчето, задай му същия въпрос. То ще ти даде същия отговор, а ти му кажи: ‘Ами ако нямаше крака – тогава къде би отишъл?’ Това ще го постави на място.

На следния ден двете момчета пак се срещнали. Момчето от Южния храм запитало:

- Къде отиваш?
- Накъдето ме духне вятърът – отговорило другото.

Това отново накарало момчето от Южния храм да замълчи, така че то се върнало да се посъветва с учителя си.
- Виж какво, утре му кажи: ‘Ами ако няма вятър?’

На следния ден двете момчета отново се срещнали. Момчето от Южния храм запитало:
- Къде отиваш?
Другото отговорило:
- Да купя зеленчуци.

Nadie

Няма коментари:

Публикуване на коментар